Η Χειρουργική Μικρών Τομών ή λαπαροσκοπική χειρουργική σημάδεψε το τέλος του προηγούμενου αιώνα και υπόσχεται πολλά για το μέλλον.

Οι απαρχές της μπορούν να τοποθετηθούν χρονικά στις αρχές του 20ου αιώνα με την πρώτη πειραματική λαπαροσκόπηση το 1901 από τον Κelling, Γερμανό χειρουργό που πέτυχε να εξετάσει την περιτοναϊκή κοιλότητα σκύλου με τη βοήθεια κυστεοσκοπίου.

Best College Admission Essay George Brown - Fast and efficient treatment that costs less. Moneysaving shopping for drugs at our pharmacy. Efficient medical care and full Λαπαροσκοπήσεις σε ανθρώπους πραγματοποίησε πρώτος το 1910 ο Σουηδός Jacobaeus σε ασθενείς με ασκίτη, παρουσιάζοντας ένα χρόνο αργότερα 115 περιστατικά. Ακολούθησαν το 1922 ο Korbsch, το 1923 ο Κeeling και το 1929 ο Steiner.

Essays To Buy Uk for free, - case studies for education. Professional essay and resume writing services offering expertise in writing CVs, resumes and Το 1929, ο ηπατολόγος Kalk υπεστήριξε πρώτος την τεχνική του διπλού τροκάρ ανοίγοντας το δρόμο για τη διαγνωστική και θεραπευτική λαπαροσκόπηση (μονογραφία του το 1951 περιελάμβανε περισσότερα από 2000 περιστατικά). Ο Fervers το 1935 χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περιτοναϊκή κοιλότητα (50 ασθενείς) και ο Veress εφεύρε τη μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενη βελόνα για την ασφαλή δημιουργία πνευμοπεριτοναίου.

Don't worry about buying essays source of essay writing assistance to students who wish to buy essays UK. you source from Σημαντικό εμπόδιο στην καθιέρωση και την εξέλιξη της νέας μεθόδου απετέλεσε ο φωτισμός και τα προκαλούμενα εξ αυτού θερμικά εγκαύματα. Σταθμός ορόσημο, για την αλματώδη πρόοδο και την πολύπλευρη εφαρμογή της υπήρξε η εισαγωγή της χρήσης οπτικών ινών και ψυχρού φωτισμού από τον Hopkins τη δεκαετία του 1950.

Need dissertation Help? Don't worry let the best http://www.velerosa.it/concept-paper-and-dissertation/ help you in UK, Our UK professional dissertation Writers will guide you. Μορφή στη δεκαετία του 1960 για τη λαπαροσκοπική χειρουργική ήταν ο χειρουργός Kurt Semm που επινόησε και κατασκεύασε μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικών εργαλείων όπως την αυτόματη συσκευή παροχής αερίου, τη συσκευή πλύσης - αναρρόφησης κ.ά.

write my essays for free http://borjbalabar.com/?essay-on-autism paper for beginner writers help with write college application essay effective Μετά το 1970 ευάριθμοι χειρουργοί και κυρίως γυναικολόγοι χρησιμοποίησαν δειλά την λαπαροσκόπηση για διάγνωση παθήσεων της πυέλου.

You can get the best http://apojema.org/term-paper-discussion/ today. We offer the highest quality and lowest prices. Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν το 1985 συντελείται το τεχνολογικό επίτευγμα της χρήσης της μικρής φωτογραφικής μηχανής λήψης (mini-camera) και καταγραφής της εικόνας (video-camera - ήταν το γεγονός που απελευθέρωσε τον χειρουργό δίνοντάς του τη δυνατότητα εκπαίδευσης με τη μεταφορά του χειρουργικού πεδίου σε οθόνη προβολής (monitor).

follow - Hire the professionals to do your homework for you. Let specialists accomplish their tasks: order the required task here and Το 1987 στη Lyons, ο Phillipe Mouret επιχειρεί την πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με απόλυτη επιτυχία, κατά τη διάρκεια γυναικολογικής επέμβασης. Ακολουθούν το επόμενο έτος οι Γάλλοι F. Dubois και J. Perissat, οι Αμερικανοί E. Reddick, D. Olsen και G. Berci και ο Άγγλος A. Cuschieri.

My Blog copywriting service will add optimized Blog posts to your WordPress Consultant: Judith Kallos | At Your Home / click here. Η μέθοδος καθιερώνεται ταχύτατα παρά το σκεπτικισμό και τις αναμενόμενες ως ένα βαθμό αντιδράσεις στους χειρουργικούς κύκλους. Είναι κατανοητό γιατί τότε η πλειονότητα των χειρουργών αντιμετώπισε με δυσπιστία τη νέα μέθοδο και τη συνεπακόλουθη ανάγκη χρήσης νέων, πολυδάπανων εργαλείων για την εκτέλεση επεμβάσεων που εκτελούνταν παραδοσιακά χωρίς προβλήματα. Η έλλειψη εξοικείωσης με τη νέα τεχνολογία, η μη επαρκής πληροφόρηση και η εισβολή της σε ένα χώρο μάλλον συντηρητικό δικαιολογεί ίσως τις πρώτες αντιδράσεις.

Το 1992 μετά από πολυκεντρικές μελέτες που κατέδειξαν την υπεροχή της έναντι της ανοικτής μεθόδου, έρχεται η αναγνώριση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας των ΗΠΑ (NIH) σαν επέμβαση εκλογής για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή προβλήθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το κοινό την αποδέχτηκε γιατί ικανοποιούσε την ανάγκη του για λιγότερο πόνο, λιγότερες μέρες νοσηλείας, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και έγινε ο μοχλός πίεσης στους χειρουργούς για την καθιέρωσή της.

Τι θα μπορούσε να συμβάλλει με τον πιο

«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρρικνώνεται και

Δεν είναι απλώς «ακατάλληλα τρόφημα», αλλά

Νέα εξέταση εντοπίζει το γονίδιο της παχυσαρκίας.

Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα που αρκετές

Κλαίει, πεισμώνει, φωνάζει… Πόσες φορές όλοι οι

Λίγα χρόνια πριν, η κόρη της Αμερικανής

Ενδεχομένως, στο άκουσμα των λέξεων «όρια» και

Μια νέα μη επεμβατική τεχνική, παρουσιάστηκε στο

Μετά από μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων και

Με επιτυχία και με τα βλέμματα στραμμένα προς

Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε επειδή

  • Prev
  • Sponsored Section
Scroll to top