Μια νέα δοκιμασία κόπωσης για την πρώιμη περίοδο του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Register to read more...

Η καρδιά δέχεται το αίμα από τις φλέβες και το προωθεί προς τις αρτηρίες. Είναι η κινητήριος δύναμη του σώματος. Register to read more...

Άλλο πράγμα είναι η ανακοπή και άλλο ένα καρδιακό επεισόδιο. Register to read more...

Η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής οφείλεται και στη μείωση των θανάτων από  καρδιαγγειακά νοσήματα. Register to read more...