Λύση στο πρόβλημα της αυχεναλγίας, του πόνου δηλαδή στον αυχένα, έρχεται να δώσει μια νέα πρωτοποριακή μέθοδος με ένεση.

Register to read more...

Στον χρόνιο πόνο της μέσης παρουσιάζονται προβλήματα διάγνωσης, κυρίως επειδή τα συμπτώματά του είναι διαφορετικά και είναι δύσκολο να περιγραφούν. Register to read more...

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες ο χρόνιος πόνος στη μέση δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες.

Register to read more...