Πολλοί, που καταφεύγουν σε κάποια συμπληρωματική εναλλακτική θεραπεία, έχουν ταξινομήσει την προσευχή στις μεθόδους που παρεμβαίνουν στον Νου και το Σώμα. Custom Written Term Papers - Hire the professionals to do your homework for you. Perfectly crafted and custom academic papers. experienced writers engaged Register to read more...
Η μουσικοθεραπεία (η μουσική ως θεραπευτικό μέσον) αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της παιδαγωγικής και θεραπευτικής και στις περισσότερες προηγμένες χώρες προβλέπεται ειδική ακαδημαϊκή κατάρτιση. Register to read more...
Στο άρθρο "Ching το Βιβλίο των Αλλαγών", εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε «Η Πρώτη Ακολουθία των Ουρανών». Register to read more...
O χαρακτήρας Ι σημαίνει «αλλαγή» και Ching σημαίνει «νόμος». Ι- Τζίγκ σημαίνει νόμος των αλλαγών. Register to read more...