O ρόλος του εξατομικευμένου ενεργειακού προφίλ, με τη μέθοδο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και του βιοσυντονισμού, στη διάγνωση και θεραπεία χωρίς παρενέργειες.
Όταν μιλάμε για ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, εννοούμε ένα παλλόμενο κύμα (ηλεκτρικό και μαγνητικό σε γωνία 90 μοιρών). Αυτό το κύμα εκπέμπεται από τον πυρήνα της γης και το φάσμα του περικλείει όλο τον πλανήτη μας. Όμως, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εκπέμπεται και στον ανθρώπινο οργανισμό συχνότητας περίπου 7.8Hz.
Επίσης, κάθε κύτταρο, ιστός, όργανα, νεύρα, αρτηρίες, γονίδια εκπέμπουν σε τελείως διαφορετικές συχνότητες, που σημαίνει ότι βιοσυντονίζονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα να είναι σταθερή η φυσιολογία του οργανισμού μας.
Όταν όμως, κάποια όργανα παρεκκλίνουν από τη φυσιολογική συχνότητα, τότε μπορεί ο οργανισμός να εκφράσει συμπτώματα και επομένως ασθένεια.

Define Assignment - Order the required coursework here and forget about your concerns Get main advice as to how to get the best term paper ever Μια πρωτοπόρα διαγνωστική μέθοδος

Η διαφορά με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους είναι ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο βλέπουμε την προδιάθεση του ανθρώπινου οργανισμού να νοσήσει πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα, ενώ με τις άλλες, όπως με το αίμα, τους υπέρηχους, τον μαγνητικό και αξονικό τομογράφο μπορούμε να εντοπίσουμε μόνο το σύμπτωμα.
Επίσης, με τη μέθοδο αυτή μπορούμε διαγνωστικά να γνωρίζουμε το ενεργειακό μας προφίλ. Φυσιολογικό ενεργειακό προφίλ σημαίνει πως ο οργανισμός μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις παθήσεις και να χειρίζεται τη φυσιολογία του καλύτερα από έναν οργανισμό που έχει διαταραγμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
Επιπλέον, με τη μέθοδο του ηλεκτρομαγνητικού προφίλ μπορούμε να δούμε το επίπεδο τοξικότητας, τον ψυχο-νευρο-ενδοκρινο-ανοσολογικό άξονα (αύρα) που παίζει τεράστιο ρόλο στη φυσιορρύθμιση του οργανισμού μας. Τέλος, με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να δούμε χρόνια και μη μιάσματα (μικρόβια, ιούς κτλ. που ίχνη τους υπάρχουν ακόμα μέσα μας), τα οποία με αιματολογικές εξετάσεις δεν ανιχνεύονται, οπότε ο οργανισμός μας μπορεί να υποτροπιάσει ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, μπορούμε να ελέγχουμε την ποιότητα της θεραπείας του γιατρού ή κάποιου εναλλακτικού θεραπευτή.

You found the best http://www.udufirenze.com/dissertation-rationale-statement/s. Our prices are reasonable. Our texts are 100% unique and error-free. Your paper will be completed on time. Θεραπευτικό σχήμα

Εκτός από το διαγνωστικό μέρος, η τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων-βιοσυντονισμός μπορεί να χρησιμοποιείται και σε θεραπευτικό σχήμα, μιας και επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας έχουν αποκωδικοποιήσει τις θεραπευτικές συχνότητες για όλες τις ασθένειες και με προγράμματα που έχουν επινοήσει, μπορούν να συνεισφέρουν προς όλες τις ασθένειες και μάλιστα χωρίς παρενέργειες, επειδή η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι χαμηλή και δεν προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό.
Με άλλα λόγια, ο βιοσυντονισμός είναι μία πρόσφατη εξέλιξη στον χώρο της Ιατρικής, που εξυπηρετεί την ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Προσφέρει μια πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση του αρρώστου, λαμβάνοντας υπόψη, τις βαθύτερες αιτίες εκδήλωσης των ασθενειών.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ένας διαφορετικός, μη υλικός, τρόπος εκδήλωσης της ενέργειας, χάρη στον οποίο -μεταξύ άλλων- «πιάνουμε» έναν σταθμό στο ραδιόφωνο ή μιλάμε στο τηλέφωνο.
Με παρόμοιο τρόπο τα κύτταρά μας «μιλούν στο τηλέφωνο» – δηλαδή εκπέμπουν και λαμβάνουν, ταχύτατα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα για να «συνεννοηθούν». Ωστόσο, αυτή η επικοινωνία μπορεί να διαταραχθεί, προκαλώντας παράσιτα – δηλαδή ασθένειες – όπως ακριβώς η τηλεόρασή μας έχει «χιόνι», όταν χάνει το σήμα της. Το «χιόνι» στον οργανισμό προκαλείται όταν η συχνότητα στην οποία εκπέμπουν ορισμένες ουσίες (π.χ. οι ιοί, τα τρόφιμα, τα μέταλλα, η γύρη, τα φυτοφάρμακα, ακόμη και το αμάλγαμα των σφραγισμάτων) συντονιστεί με τη συχνότητα των κυττάρων, «μπερδεύοντάς τα».
Ο βιοσυντονισμός, λοιπόν, είναι μια μέθοδος που προσπαθεί να «καθαρίσει» το ατομικό δονητικό σήμα κάθε ανθρώπου από τις παθολογικές «παρεμβολές» διαφόρων ουσιών.

Do you need fast and quality assignment help UK? Leave all your worries behind because follow url UK provides you with the good work Συνδυασμός με κλασική και εναλλακτικές θεραπείες

Επίσης, ως συμπληρωματική μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί τόσο με τις μεθόδους θεραπείας της «κλασικής» ιατρικής όσο και με «εναλλακτικές» μεθόδους, όπως η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία κ.λπ.
Ακόμα και στον τομέα της διάγνωσης, που έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, η ανίχνευση των πρώιμων σημείων της νόσου δεν είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες και τις συχνότερες παθήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι η διάγνωση να καθυστερεί σημαντικά και με μεγάλο κόστος σε νοσηρότητα για τον ασθενή.

Ο βιοσυντονισμός είναι μία νέα εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής, που καλύπτει την ανάγκη της πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών και επιβαρύνσεων του οργανισμού, που δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε παθήσεις.

Αναλυτικά, θα λέγαμε ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα φιλτραρίσματος διαχωρίζει τις υγιείς από τις παθολογικές δονήσεις που συνιστούν το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του οργανισμού. Οι υγιείς δονήσεις μπορούν να ενισχυθούν, ενώ οι παθολογικές αντιστρέφονται με σκοπό την εξουδετέρωσή τους.

Το σώμα αντιδρά αμέσως στις νέες ηλεκτρομαγνητικές πληροφορίες. Με την αντιστροφή των παθολογικών σημάτων, η δύναμη αυτό-θεραπείας του σώματος ενεργοποιείται και ενδυναμώνεται. Το σώμα επανακτά τον έλεγχο στους μηχανισμούς ρύθμισης και αποτοξίνωσης, οι οποίοι είναι ζωτικοί για την καλή λειτουργία του αμυντικού συστήματος.

Σε μια θεραπεία βιοσυντονισμού χρησιμοποιείται μια ειδική συσκευή που λαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του σώματος και το φιλτράρει. Διαχωρίζει δηλαδή τις επιβαρυντικές ταλαντώσεις των ξένων ουσιών από το φυσιολογικό φάσμα συχνοτήτων του οργανισμού. Εν συνεχεία επεξεργάζεται τις δονήσεις, ενισχύοντας ή μειώνοντας την έντασή τους ή ακόμη και αντιστρέφοντας τα κύματα των επιβαρυντικών δονήσεων με σκοπό την εκμηδένισή τους. Κατόπιν στέλνει πίσω στο σώμα τις τροποποιημένες δονήσεις. Αυτή η αλλαγή του μοτίβου των συχνοτήτων θεωρείται θεραπευτική.

Το φάσμα των εφαρμογών της μεθόδου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι πολύ μεγάλο.

Αλλεργίες, σε οποιαδήποτε κλινική μορφή κι αν παρουσιάζονται π.χ. οξείες αλλεργίες (εαρινή ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, δερματικό εξάνθημα, αναφυλαξία από δήγμα εντόμου) χρόνιες αλλεργίες (από τροφικές δυσανεξίες ως χρόνια ρινίτιδα ή ιγμορίτιδα, ατοπική δερματίτιδα- έκζεμα-) Σπαστική κολίτιδα Φλεγμονώδεις παθήσεις των εντέρων (νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα), χρόνια διάρροια ή δυσκοιλιότητα Αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα) Ημικρανίες Υπέρταση ή υπόταση, ταχυκαρδία Παχυσαρκία Σύνδρομο χρόνιας κοπώσεως κ.α. Σε περιπτώσεις πόνου (μυοσκελετικούς, μέσης, αυχενικό σύνδρομο, αρθριτικούς, νευρόπονους, πόνους εμμηνόπαυσης, αθλητικούς τραυματισμούς) Επούλωση καταγμάτων, ενώ παράλληλα πετυχαίνει πολύ γρήγορη αποκατάσταση της κινητικότητας των άκρων μετά την αφαίρεση του γύψου. Τέλος, η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετική γιατί αξιολογεί τον άνθρωπο γενικά και όχι ειδικά και προσπαθεί να βρει το αίτιο και όχι το σύμπτωμα. Επίσης, το κλειδί στην μέθοδο ελέγχου του ενεργειακού προφίλ πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους επιστήμονες διότι ακόμα και η συλλογή μιας πληροφορίας μπορεί να αξιολογηθεί γρήγορα να η πρόωρη διάγνωση να σώσει ακόμα και ζωές.

go site, - personal essay ideas. We also believe that clients and writers should communicate with each other. Use our messaging Ενδεικτική Βιβλιογραφία

100% FREE Papers on Essay On Mother Theresas. Sample topics, paragraph introduction help, research & more. Class 1-12, high school & college. - 1. Angelos Evangelou, Ioannis Toliopoulos et al. (2011).Functionality of natural killer cells from end-stage cancer patients exposed to coherent electromagnetic fields. Electromagnetic Biology and Medicine,. 30(1): 46–56.
Read Now click Free Ebooks in PDF format A GUIDE TO PERSUASIVE ESSAYS - SECTION 1 REINFORCEMENT EARTH ANSWERS SUPPLEMENTAL PROBLEMS 2. Allen, S. J., Adair, E. R., Mylacraine, K. S., et al. (2003). Empirical and theoretical dosimetry in support of whole body resonant RF exposure in human volunteers. Bioelectromagnetics 24:502–509.
Need http://inmobiliariacarreggio.com/research-essay/s from one or more writers? Click or call Writing Assistance, Inc at 877-392-9772 for contract or perm, on site or remote 3. Brizhik, E. L., Del Giudice, E., Popp, F. A., et al. (2009). On the dynamics of self-organization in living organisms. Electromagn. Biol. Med. 28:28–40.
custom written paper services Child Abuse Essays dissertation abstract level aspiration write research proposal phd economics 4. Colbert, A. P., Wahbeh, H., Harling, N., et al. (2009). Static magnetic field therapy: A critical review of treatment parameters. Evid-Based Complement/Alternat. Med. 6:133–139.
Learn exactly how to http://fav.nz/?purchase-dissertations by following our expert advice and using our professional support. 5. Foster, K. R., Repacholi, M. H. (2004). Biological effects of radiofrequency fields: does modulation matter? Rad. Res. 162:219–225.
Best Resume Writing Services For Teachers yahoo - Making a custom paper means go through many stages Receive an A+ grade even for the most urgent essays. choose 6. Garaglia, M., Marra, M., Mancinelli, F., et al. (2005). Electromagnetic Fields at Mobile Phone Frequency Induce Apoptosis and Inactivation of the Multi-chaperone Complex in Human Epidermoid cancer cells. J. Cell. Physiol. 204:539–548.
7. Han, L., Lin, H., Head, M., et al. (1998). Application of magnetic fields induced heat shock protein 70 for presurgical cytoprotection. J. Cell. Biochem. 78:551–559.
8. Islamov, B. I., Balabanova, R. M., Funtikov, V. A., et al. (2002). Effects of bioresonance therapy onantioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis. Bull. Exp. Biol. Med. 134:248–250.

* Ο Γιάννης Ζωιτάς είναι συνεργάτης της Green life υπεύθυνος του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου φυσικών θεραπειών και εναλλακτικών αγωγών υγείας «Φυσιορρύθμιση»

(Χέυδεν 21 Τ.Κ. 104 34, πλ. Βικτωρίας, Αθήνα, τηλ: 210.88.17.124 Κιν. 6938-032199)

Τι θα μπορούσε να συμβάλλει με τον πιο

«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρρικνώνεται και

Δεν είναι απλώς «ακατάλληλα τρόφημα», αλλά

Νέα εξέταση εντοπίζει το γονίδιο της παχυσαρκίας.

Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα που αρκετές

Κλαίει, πεισμώνει, φωνάζει… Πόσες φορές όλοι οι

Λίγα χρόνια πριν, η κόρη της Αμερικανής

Ενδεχομένως, στο άκουσμα των λέξεων «όρια» και

Μια νέα μη επεμβατική τεχνική, παρουσιάστηκε στο

Μετά από μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων και

Με επιτυχία και με τα βλέμματα στραμμένα προς

Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε επειδή

  • Prev
  • Sponsored Section
Scroll to top