Η Φυσιορρύθμιση αποτελεί την πιο νέα και εξελιγμένη ολιστική θεραπευτική μέθοδο. Register to read more...
Ο έλεγχος του DNA των σπερματοζωαρίων υποδεικνύει ότι η ποιότητα του ανδρικού σπέρματος επηρεάζει την πιθανότητα γονιμοποίησης του ωαρίου και την ανάπτυξη του εμβρύου. Register to read more...
Τι είναι οι Ειδικοί Βιολογικοί Δείκτες και τι ρόλο παίζουν στην πρόγνωση των «καθ' έξιν» αποβολών και σε μια αποτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση. Register to read more...
Τι είναι το Γαιοπαθητικό στρες και το Ηλεκτρομαγνητικό στρες και πόσο πολύ μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας; Register to read more...