Με τη βοήθεια των «τύπων κατασκευής», η ιριδολογία ελαττώνει την πιθανότητα λάθους στις διαγνώσεις και εφαρμόζει επιτυχώς θεραπευτικές πρακτικές. Register to read more...
«Οι τύποι κατασκευής» είναι το κυριότερο εργαλείο με το οποίο η ιριδολογία διαγιγνώσκει ασθένειες και εφαρμόζει θεραπευτικές πρακτικές. Register to read more...
Το χρώμα των ματιών μας καθορίζεται με βάση τον βαθμό συμπαγότητας των ιριδικών ινών και της ποσότητας μελανίνης. Register to read more...
Αυτό που βλέπουμε στην ίριδα είναι αποτέλεσμα της γονιδιακής επιλογής και του τρόπου ζωής των ανθρώπων σε έναν αριθμό γενεών. Register to read more...