Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια. Register to read more...

Tags: Botox  

Η αισθητική χειρουργική προσώπου μπορεί να «ομορφύνει» μύτη, αυτιά και να "αλλοιώσει" τα προβλήματα λόγω ηλικίας. Register to read more...

Αλλο η πλαστική χειρουργική και οι επιτυχίες ή αποτυχίες της και άλλο τα μοντέλα- πρότυπα που προκαλούν τερατογεννέσεις. Register to read more...

Η πλαστική χειρουργική είναι ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με τη διόρθωση/αποκατάσταση της μορφής και λειτουργίας του σώματος. Register to read more...