Απέναντι στον θάνατο σηκώνουμε τα χέρια! Η συνειδητοποίηση ενός αναπότρεπτου γεγονότος που σηματοδοτεί τεράστιες προσωπικές αλλαγές.  Register to read more...
Είναι υπερβολή να λέμε πως ένας απομονωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος; Register to read more...
Στην ομάδα ψυχοθεραπείας συμμετέχουν πέντε έξι διαφορετικοί άνθρωποι και συμβαίνει κάτι μαγικό! Register to read more...
Aληθινός πόνος δεν είναι μόνο να χάνεις ανθρώπους δικούς σου, φίλους ή συγγενείς. Register to read more...