της Πλαστικής Χειρουργού Προσώπου, ΩΡΛ, Αργυρώς Κυπραίου*

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών (περιστατικά), που έχουν ξαναχειρουργηθεί, και στους οποίους υπήρξαν δραστικές ή υπερβολικές μειώσεις οστών και χόνδρων από τη μύτη, με αποτέλεσμα αυτή να εμφανίζει σοβαρές δυσμορφίες.

Η ράχη της μύτης είχε κατέβει χαμηλά, στο επίπεδο των ζυγωματικών, η κορυφή είχε χάσει τη στήριξή της, είχε κλίση προς τα κάτω και ήταν υπερβολικά πτωτική και άμορφη.

Αυξητική ρινοπλαστική ζητούν οι λαοί ασιατικής καταγωγής, καθώς αυτοί έχουν πολύ χαμηλό ρινικό οστό (είναι φυλετικό χαρακτηριστικό τους).
Για την αυξητική ρινοπλαστική χρησιμοποιούνται πάντα μοσχεύματα από τον ίδιο ασθενή. Αυτά ποτέ δεν απορρίπτονται κι έτσι έχουμε μόνιμα αποτελέσματα. 
Ανάλογα με το ύψος της ράχης και την αποκατάσταση των χόνδρων που έχουν αφαιρεθεί, σχεδιάζεται η κατάλληλη λήψη μοσχευμάτων.

Οι χόνδροι από το ρινικό διάφραγμα, εάν υπάρχουν, οι χόνδροι από τα πτερύγια των αυτιών και οι χόνδροι από το πλευρό του ασθενούς θα προετοιμαστούν, θα λεπτυνθούν και θα στηρίξουν εσωτερικά τη μύτη, θα αυξήσουν το ύψος της ράχης και θα αναπλάσουν τους κάτω και άνω πλάγιους χόνδρους.

 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μία συνολική αναδόμηση της μύτης με άριστα αποτελέσματα.

 

* H κα Αργυρώ Κυπραίου είναι Χειρουργός ΩΡΛ, 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου

 

 

Οι τεχνικές διάπλασης της κορυφής ρινός είναι πολλές και περίπλοκες. Μερικοί χειρουργοί βασίζονται στη λέπτυνση των κάτω πλάγιων χόνδρων. Άλλοι προσθέτουν τη συρραφή θόλων. 

της Χειρουργού ΩΡΛ Αργυρώς Κυπραίου*

Register to read more...

Το ροχαλητό και η διακοπή της αναπνοής για μερικά δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζουν το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας.

Register to read more...
Το πρόσωπο δεν είναι μόνο ο καθρέφτης της ψυχής αλλά και το διαβατήριό μας στις ανθρώπινες σχέσεις. Register to read more...