Σοβαρή απόκλιση ρινός σε συνδυασμό με πλήρη απόφραξη της μιας αναπνευστικής οδού.

Register to read more...

 

Η έσω ρινική βαλβίδα βρίσκεται εσωτερικά της μύτης και περίπου στο μέσο αυτής και σχηματίζει γωνία 10-15 μοίρες μεταξύ ρινικού διαφράγματος και πλάγιου ρινικού τοιχώματος.

Register to read more...

23-26 Σεπτεμβρίου Λονδίνο, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πλαστικής Προσώπου.

Register to read more...
 
Athens Faceanatomy Rhinoplasty Centre
 
Η ανάγκη ίδρυσης ενός πρότυπου Κέντρου Ρινοπλαστικής ήταν προφανής, ώστε να υπάρχει ένα κέντρο αναφοράς, στο οποίο να μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επέμβαση στη μύτη και τους οφείλονται εμπεριστατωμένες απαντήσεις αλλά οι πλέον προηγμένες χειρουργικές λύσεις στα προβλήματά τους. Register to read more...