Η σύγχρονη ρινοπλαστική περιλαμβάνει απαραίτητα τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος. Οι δύο επεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα από τον ίδιο χειρουργό.

Register to read more...

Πριν τη ρινοπλαστική θα πρέπει να γίνει λεπτομερής μελέτη του περιστατικού, ώστε να καθοριστεί το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει ο χειρουργός.

Register to read more...
Τα προβλήματα ρινικής αναπνοής, δύσπνοιας, ροχαλητού είναι πολύ συχνά και ταλαιπωρούν πολύ κόσμο. Υπάρχει όμως ασάφεια στο τι ακριβώς περιλαμβάνει η επέμβαση και με ποιο τρόπο θα είναι αποτελεσματική και επιτυχημένη.
 
Γράφει η Αργυρώ Κυπραίου - Χειρουργός ΩΡΛ Ρινοπλαστικός, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου Register to read more...

 Για ένα πραγματικό έργο τέχνης...

της Χειρουργού ΩΡΛ, Αργυρώς Κυπραίου

Register to read more...