Φλεβικά έλκη-φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων. Register to read more...
Πάνω από 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο στην Αμερική από φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή μετά από χειρουργική επέμβαση! Register to read more...
Η αρτηριοσκλήρυνση, μια "σύγχρονη" πάθηση και πώς μπορούμε να την προλάβουμε με βότανα.  Register to read more...
Συστηματικές, συχνότερες επιπλοκές ή συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου. Register to read more...