Πώς χρησιμοποιείται η Γενική Εξέταση αίματος; Πότε ζητείται και τι πρέπει να γνωρίζω;

Η γενική αίματος είναι μια γενική διαγνωστική εξέταση για τον έλεγχο διαταραχών όπως η αναιμία και η λοίμωξη.
Είναι εξετάσεις που αναλύουν τα διαφορετικά συστατικά μέρη του αίματος.

Τι περιλαμβάνει η γενική αίματος:

• Μέτρηση του πλήθους των λευκών αιμοσφαιρίων (ανά μονάδα όγκου αίματος). 
• Λευκοκυτταρικός τύπος: διαχωρίζει τις κατηγορίες των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) σε τύπους και κάθε τόπος λευκών αιμοσφαιρίων προστατεύει με τον δικό του τρόπο τον οργανισμό από τις λοιμώξεις.
Διακρίνονται πέντε κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων: τα ουδετερόφιλα (ραβδοπύρηνα, πολυμορφοπύρηνα, κοκκιοκύτταρα), τα λεμφοκύτταρα, τα μονοπύρηνα, τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφιλα.
• Μέτρηση του πλήθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ανά μονάδα όγκου αίματος). 
• Μέτρηση της ποσότητας της αιμοσφαιρίνης (αποτελεί την κύρια πρωτείνη για τη μεταφορά του οξυγόνου).
• Αιματοκρίτης: μετράει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά μονάδα όγκου αίματος.
• Μέτρηση του πλήθους των αιμοπεταλίων (ανά μονάδα όγκου αίματος).

http://www.bohemiablu.com/?writing-a-philosophy-term-paper Η τιμή του MPV 
Με τον μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV) υπολογίζεται το μέσο μέγεθος των αιμοπεταλίων. Η τιμή του MPV δίδει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών.

Η τιμή του MCV
Με τον μέσο όγκο ερυθρών (MCV) μετριέται το μέσο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η υψηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το φυσιολογικό (μακροκυτταρικά), πιθανά λόγω έλλειψης της βιταμίνης Β12.
go to site Η χαμηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα RBC έχουν μικρότερο μέγεθος (μικροκυτταρικά) από το φυσιολογικό, πιθανά λόγω music composition phd thesis σιδηροπενικής αναιμίας ή θαλασσαιμίας.

http://www.goldlemon.hu/grammar-homework-helper/ Η περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)
Με τη μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) υπολογίζουμε τη μέσης ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που περιέχει ένα ερυθροκύτταρο.
Τα μακροκυτταρικά ερυθροκύτταρα είναι μεγάλα και άρα τείνουν να έχουν μεγαλύτερο MCH.
Τα μικροκυτταρικά ερυθροκύτταρα τείνουν να έχουν μικρότερη τιμή MCH.

Η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC)
Με τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) υπολογίζεται η μέση συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης που περιέχεται σε ένα ερυθροκύτταρο.
go to site Χαμηλές τιμές MCHC: η αιμοσφαιρίνη αραιώνεται «ανώμαλα» μέσα στο ερυθρό αιμοσφαίριο, όπως στη σιδηροπενική αναιμία και στη θαλασσαιμία.
Υψηλές τιμές MCHC: ασθενείς με εγκαύματα και κληρονομική σφαιροκυττάρωση, μία σχετικά σπάνια συγγενή διαταραχή.

Μέγεθος ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW)
Με την κατανομή του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) υπολογίζεται η ποικιλία στο μέγεθος των RBC.
Αύξηση του RDW: λόγω συνδυασμού ποικιλίας στο σχήμα- ποικιλοκυττάρωση με την έκταση της ποικιλίας στο μέγεθος των RBC (ανισοκυττάρωση) που εμφανίζεται σε ορισμένες κακοήθεις αναιμίες. 

Χρήση της Γενικής Αίματος

Συνιστάται σε ασθενείς με: 

 1. συμπτώματα κούρασης,
 2. αδυναμίας,
 3. λοίμωξη,
 4. φλεγμονή,
 5. αιμορραγία,
 6. μελανιάσματα.

1. Σημαντικά αυξημένα WBC: υποδεικνύει λοίμωξη.
2. Μειωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια (αναιμία): μελετάται το μέγεθος του σχήματός τους. Στόχος να προσδιοριστεί η αιτία.
Αν οφείλεται σε μείωση της παραγωγής, σε αύξηση της καταστροφής (MB3) ή σε αύξηση της απώλειας των RBC.
3. Χαμηλός ή υπερβολικά μεγάλος αριθμός των αιμοπεταλίων: πιθανή μεγάλη αιμορραγία, θρόμβωση ή ασθένεια στον μυελό των οστών (λευχαιμία).

Πολλές καταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την ελάττωση σε κάποιον από τους κυτταρικούς πληθυσμούς του αίματος. Ορισμένες απαιτούν θεραπεία, ενώ άλλες αποκαθίστανται από μόνες τους.
Ορισμένες ασθένειες, όπως ο καρκίνος (και η αντιμετώπισή του με χημειοθεραπεία), μεταβάλλουν την παραγωγή κυττάρων από το μυελό των οστών και είτε αυξάνουν την παραγωγή της μιας κατηγορίας σε βάρος των υπολοίπων είτε ελαττώνουν τη συνολική παραγωγή.
Κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα μειώνουν των αριθμό των WBC, ενώ ακόμη και έλλειψη σε βιταμίνες ή ιχνοστοιχεία μπορεί να προκαλέσει αναιμία.

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Γενικής Αίματος
 
Εξαρτάται και από:

 1. την ηλικία του ασθενούς
 2. το φύλο
 3. την πληθυσμιακή ομάδα
 4. τη μέθοδο προσδιορισμούΤι θα μπορούσε να συμβάλλει με τον πιο

«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρρικνώνεται και

Δεν είναι απλώς «ακατάλληλα τρόφημα», αλλά

Νέα εξέταση εντοπίζει το γονίδιο της παχυσαρκίας.

Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα που αρκετές

Κλαίει, πεισμώνει, φωνάζει… Πόσες φορές όλοι οι

Λίγα χρόνια πριν, η κόρη της Αμερικανής

Ενδεχομένως, στο άκουσμα των λέξεων «όρια» και

Μια νέα μη επεμβατική τεχνική, παρουσιάστηκε στο

Μετά από μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων και

Με επιτυχία και με τα βλέμματα στραμμένα προς

Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε επειδή

 • Prev
 • Sponsored Section
Scroll to top