Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας χωρίζονται σε μικροβιακές και ιογενείς, με τις δεύτερες να είναι πολύ πιο σοβαρές. Register to read more...

Ως μικροβιαιμία ή βακτηριαιμία (bacteremia) ονομάζεται η παρουσία μικροοργανισμών στο αίμα, η οποία ανιχνεύεται με την καλλιέργεια του αίματος. Register to read more...

Ως αίμα ονομάζεται το υγρό που κυκλοφορεί στην καρδιά, τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία ανθρώπων και ζώων. Register to read more...

Η Fanconi αναιμία ή απλαστική αναιμία (ΑΑ) είναι μια σπάνια αιματολογική ασθένεια που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Register to read more...