Πώς δρουν τα λευκά (WBC) και τα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) και τι σημαίνουν οι ενδείξεις στις εξετάσεις αίματος. Register to read more...
Μπορεί να βρεθούν τα αίτια της παχυσαρκίας; Μπορεί ένας γιατρός να αποκαλύψει την ασυνέπεια στην εφαρμογή  διαιτολογίου σε έναν ασθενή; Register to read more...
Η αιμορροφιλία είναι μια σπάνια ασθένεια πήξης του αίματος, κάτι που οφείλεται σε γονιδιακό ελάττωμα του χρωμοσώματος Χ (αιμοφιλία Β). Register to read more...

Το μυκόπλασμα είναι ο γνωστότερος μονοκυταρικός οργανισμός με διάμετρο μόλις 0,1 μ1. Register to read more...