Aύριο 28 Ιουνίου τελειώνει η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κατά Λευχαιμίας και Λεμφωμάτων», με την έκκληση προς το κοινό να γίνει εθελοντής- δότης.
Είναι απαραίτητο να αφυπνιστεί η συλλογική συνείδηση των Ελλήνων και να γίνουν αιμοδότες, δωρητές μυελού των οστών, αιμοποιητικών κυττάρων και ομφάλιου αίματος κατά την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) που επινόησε, στο πλαίσιο εκστρατείας της, το σγλόγκαν «Πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε κι εσύ εθελοντής δότης».

http://creatica.com.mx/usana-business-plan/ - Forget about those sleepless nights working on your report with our custom writing help top-ranked and affordable Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, Need help with your papers? Buy Sar Adc Master Thesiss on any subjects written by top experts! High-quality help available at an affordable price. η Ελληνική Δεξαμενή Εθελοντών- Δοτών αιμοποιητικών κυττάρων είναι πολύ ισχνή (μόλις 30.000 δότες), με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των μοσχευμάτων για τους Έλληνες ασθενείς να προέρχεται από το εξωτερικό ( Use our free online Paraphrasing Tool to Generate 100% unique article for free. Copy and Paste your content in Business Plan Writer Online/spinner tool and genearte κοστίζει από 10.000-25.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο με σημαντική χρονική καθυστέρηση, γεγονός που αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να προπληρώσουν τα έξοδα). 
Μόλις μόνο το 30% των ασθενών διαθέτουν συμβατό αδελφό για να χρησιμοποιηθεί ως δότης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η λύση είναι η ανεύρεση μοσχεύματος από κάποιο μη συγγενή συμβατό δότη ή από αποθηκευμένο ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
Searching For A go to link? Your Dependable Literature Review Writing Service by Specialists Find the literature that is perfect Η ανεύρεση συμβατού δότη είναι πιθανότερη μέσα στην εθνική δεξαμενή.
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερες από 100 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς συμβατούς δότες, αριθμός ανάλογος με τις αναπτυγμένες χώρες και με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
A http://www.na-pole.com/?master-thesis-on-stress-management needs to include a lot of things, such as spelling and grammar checking, but also a whole load of other things to Κατά τον κ. Γραφάκο, αιματολόγο, συντονιστή Διευθυντή της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" και Πρόεδρο της Επιτροπής Εθελοντισμού της ΕΑΕ, «στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι μόνο 30.000 εθελοντές δότες μυελού, σε αντίθεση με την Κύπρο, που διαθέτει 121.000 δότες, τη στιγμή που ο πληθυσμός της χώρας μας είναι πάνω από 12 φορές μεγαλύτερος! Την ίδια ώρα, στη χώρα μας λειτουργούν 20 ιδιωτικές τράπεζες ομφάλιου αίματος με άγνωστο αριθμό αποθηκευμένων μονάδων, που είναι εξαιρετικά απίθανο να χρησιμεύσουν τόσο για αυτόλογη όσο και για αλλογενή χρήση, παρά την παραπλανητική πληροφόρηση εκ μέρους τους αναφορικά με τη μελλοντική χρησιμότητα της αυτόλογης κατάθεσης. Αν υπήρχαν 100.000 Εθελοντές Δότες Μυελού και 10.000 Μοσχεύματα Ομφάλιου Αίματος στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα για την πλειονότητα των Ελλήνων ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση».


English Essays For School Studentss to provide the online dissertation writing services for all subjects with most affordable prices. We are available 24/7. Η Γενική Γραμματέας της ΕΑΕ Ελισάβετ Γρουζή, Worldindia.com is Essay Writin Service in india have best content writer for content writing services. αιματολόγος συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», θεωρεί πως σε εποχή κρίσης πρέπει να πάψουμε να σπαταλούμε χρήματα για εισαγωγή μοσχευμάτων και καλεί την πολιτεία να οργανώσει ανάλογη καμπάνια για την ενημέρωση του κοινού, να χρηματοδοτήσει και στελεχώσει τα εμπλεκόμενα τμήματα των νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση και ανανέωση των δοτών.

Want someone to write a custom essay for you and not sure whom to trust? Get professional assistance from http://www.naszachorwacja.com.pl/?essay-on-our-helperss an expert essay provider. Δημόσιες τράπεζες

Πολύτιμη πηγή αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή μεταμόσχευση αποτελεί και το ομφάλιο αίμα που έχει αποθηκευθεί σε δημόσια και όχι σε ιδιωτική τράπεζα.
Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δημόσιες τράπεζες: η essay contests 2013 for adults http://www.motoscarlos.es/?expository-essays-thesis-statement Uk Reviews english thesis statement examples phd thesis on gender discrimination Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και η Τράπεζα στο Νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" στη Θεσσαλονίκη.
Σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν περισσότερες από 55 δημόσιες τράπεζες, με 550.000 μονάδες ομφάλιου αίματος, από τις οποίες έχουν γίνει περίπου 30.000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

Want to hire click here or proofreading expert? Marvelous-Reviews will teach you how to find the best essay editing/ proofreading service Νέες θεραπείες 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου σε ό,τι αφορά τη θεραπεία ασθενών με λευχαιμίες και λεμφώματα. Το 70% των ασθενών ελέγχεται ικανοποιητικά με τις θεραπείες που υπάρχουν. 
Στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο περίπου 1.400 νέες περιπτώσεις λευχαιμίας και 2.000 λεμφωμάτων.  
Η προσθήκη στη χημειοθεραπεία του μονοκλωνικού ριτουξιμάμπη (Mabthera) βελτιώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας σε μια μεγάλη κατηγορία μη Hodgkin λεμφωμάτων.
Στο λέμφωμα Hodgkin τελευταία χρησιμοποιείται ένα μονοκλωνικό αντίσωμα (Brentuximab vedotin, εμπορικό όνομα Adcetris) που συνδέεται με το αντιγόνο CD30.
Τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) και στο 20% των ενηλίκων με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία υπάρχει το υβριδικό γονίδιο bcr/abl, για τα προϊόντα του οποίου έχουν σχεδιασθεί ειδικοί αναστολείς, με εντυπωσιακά ορισμένες φορές θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ελπίδες είναι, οι στοχευμένες θεραπείες αυτού του τύπου, να επεκταθούν και σε άλλα νεοπλάσματα.
Ο πρώτος αναστολέας που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική ήταν το Imatinib (Glivec). Η θεραπεία ήταν πολύ καλά ανεκτή και ο ουσιαστικός έλεγχος του νοσήματος επιτεύχθηκε στην πλειοψηφία των ασθενών.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τότε το νόσημα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά μόνο με μεταμόσχευση, θεραπεία με θνητότητα 10%-40%.

Πιο πρόσφατα χρησιμοποιούνται στη κλινική πράξη οι αναστολείς 2ης γενιάς, Dasatinib (Sprycel) και Nilotinib (Tasigna), που έχουν ταχύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και με διαφορετικές παρενέργειες από του Imatinib, ώστε να χρησιμοποιούνται με επιτυχία όταν η θεραπεία με το Imatinb δεν μπορεί να δοθεί λόγω παρενεργειών.
Τέλος, η διαφαινόμενη μελλοντική ελπίδα (κυρίως από τη χρήση του Nolotinib) είναι ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών με ΧΜΛ που είναι υποψήφιοι για κλινικά πρωτόκολλα «διακοπής θεραπείας» ή «αποδέσμευσης από την δια βίου θεραπεία».
Αν τα αποτελέσματα των μελετών είναι θετικά, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για μάχη χωρίς προηγούμενο στη μάχη κατά του καρκίνου.


Τι θα μπορούσε να συμβάλλει με τον πιο

«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρρικνώνεται και

Δεν είναι απλώς «ακατάλληλα τρόφημα», αλλά

Νέα εξέταση εντοπίζει το γονίδιο της παχυσαρκίας.

Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα που αρκετές

Κλαίει, πεισμώνει, φωνάζει… Πόσες φορές όλοι οι

Λίγα χρόνια πριν, η κόρη της Αμερικανής

Ενδεχομένως, στο άκουσμα των λέξεων «όρια» και

Μια νέα μη επεμβατική τεχνική, παρουσιάστηκε στο

Μετά από μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων και

Με επιτυχία και με τα βλέμματα στραμμένα προς

Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε επειδή

  • Prev
  • Sponsored Section
Scroll to top