Είσοδο στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ρωσίας επιχειρούν να πραγματοποιήσουν
κορυφαίες κλινικές της Ελλάδας.

Register to read more...

Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα;

Register to read more...

Ποια είναι τα "δυνατά" χαρτιά για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού.

Register to read more...

Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.

Register to read more...