Πού μπορεί να πιστέψει κάποιος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα; Register to read more...
Η λογοθεραπεία στοχεύει στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση εξελικτικών και επίκτητων διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων. Register to read more...
"Γίνε αυτό που είσαι", έλεγε ο Νίτσε και ποιος μπορεί να ανακαλύψει ποιος είναι και τι είναι χωρίς την αλήθεια; Register to read more...
Tags: Brian Luke  

Τι είναι τέλος πάντων αλήθεια; Ποιος είναι σίγουρος γι' αυτήν; Κι αν η αλήθεια κάνει κακό πρέπει ή δεν πρέπει να τη λες;

Register to read more...