Πριν τη ρινοπλαστική θα πρέπει να γίνει λεπτομερής μελέτη του περιστατικού, ώστε να καθοριστεί το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει ο χειρουργός.

En Face
Η κορυφή έχει οριζόντια τοποθέτηση, με μια σκίαση πάνω από αυτή που συνεχίζει και στα πλάγια τοιχώματα.
Υπάρχει ομαλή μετάβαση από το κορυφαίο λοβίο στα πτερυγιαία λοβία (στα ρουθούνια), χωρίς να υπάρχει βαθούλωμα ή σκίαση.
Η οριζόντια θέση της κορυφής έχει όμορφη φωτεινή αντανάκλαση με σκιάσεις πάνω και κάτω απ’ αυτή.

Profile
Η κορυφή βρίσκεται σε ελαφρά υψηλότερη θέση από τη ράχη, δημιουργώντας το διπλό σπάσιμο (supratip break) και υπάρχει ομαλή μετάβαση από την κορυφή προς τη ράχη.
Όταν ο χειρουργός καταλήξει στο σχήμα που θέλει να επιτύχει, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει πλήρως τη σχέση μεταξύ του εξωτερικού περιγράμματος της μύτης με το σχήμα των υποκείμενων δομών.
Μόνο όταν γίνουν τα κατάλληλα χειρουργικά βήματα, στη διάρκεια της επέμβασης, επέρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Αργυρώ Κυπραίου
Χειρουργός ΩΡΛ-Ρινοπλαστικός
Διευθύντρια ΩΡΛ
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»
Τμήμα Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός