Με τη βοήθεια των «τύπων κατασκευής», η ιριδολογία ελαττώνει την πιθανότητα λάθους στις διαγνώσεις και εφαρμόζει επιτυχώς θεραπευτικές πρακτικές. Register to read more...